Mirë se vini në Arben

E ardhmja juaj nis te ne.Mesoni dhe edukohuni.Behuni qytetare te mire te vendit.

Pak Histori

 

Infrastruktura shkollore 

Shkolla e Mesme e Pergjitheshme “Arben Broci” e zhvillon aktivitetin e vet ne nje ndertese dy kateshe ne rrugen “Besim Imami” . 

Godina ka 16 klasa mesimore, dy kabinete informatike me 37 kompiutera, 6 zyra (Drejtori, Zv-drejtori, Keshilli i mesuesve, Qeveria e nxenesve, Sekretaria), ka nje kabinet dentar. 

Ka nje salle qytetarie e cila sherben per aktivitete te ndryshme qe zhvillon shkolla se dhe per te pasqyruar punen me projekte ne shkolle . 

Oborri i shkolles eshte shume i vogel dhe mungesa e palestres e veshtireson shume zhvillimin me nivel te edukimit fizik. 
Mosha mesatare e mesuesve 43,25 vjeç 

Nga ky kolektiv mesuesish ka mjeft mesues te trajnuar dhe qe me pas kane punuar si trajner. 


E pergjithshmja e stafit te mesuesve:

Jane te angazhuar ne pune, kane ambicje profesionale e kerkojne ndryshimin dhe luftojne per ndryshim. 


Në shtator të vitit 1992 u vendos që në Tiranë të çelej edhe një shkolle e mesme e re e cila u pagëzua me emrin “Demokracia”. 

Shkolla u hap me 8 klasa të para me nga 30 nxënës secila. 

Drejtori i pare i kësaj shkolle ka qënë Z.Lluka Gjini i profilit fizikë ndërsa Zv/Drejtor Z.Hyjnor Minarolli.
Me pas shkolla ka pesuar ndryshime te medha sidomos pas rikonstuksionit ne vitin 2006.
Lista e drejtuesve.
Për periudhën 1992 – Qershor 1996 

Drejtor - Lluka Gjini profili fizike 

Qershor 1996 - Shtator 2002 
Drejtore - Majlinda Keta profili filozofi 

Shtator 2002 -2005

Drejtor - Muhamet Domi profili fizike  
Infrastruktura shkollore 

Shkolla e Mesme e Pergjitheshme “Arben Broci” e zhvillon aktivitetin e vet ne nje ndertese dy kateshe ne rrugen “Besim Imami” . 

Godina ka 16 klasa mesimore, dy kabinete informatike me 37 kompiutera, 6 zyra (Drejtori, Zv-drejtori, Keshilli i mesuesve, Qeveria e nxenesve, Sekretaria), ka nje kabinet dentar. 

Ka nje salle qytetarie e cila sherben per aktivitete te ndryshme qe zhvillon shkolla se dhe per te pasqyruar punen me projekte ne shkolle . 

Oborri i shkolles eshte shume i vogel dhe mungesa e palestres e veshtireson shume zhvillimin me nivel te edukimit fizik. 
Mosha mesatare e mesuesve 43,25 vjeç 

Nga ky kolektiv mesuesish ka mjeft mesues te trajnuar dhe qe me pas kane punuar si trajner. 


E pergjithshmja e stafit te mesuesve:

Jane te angazhuar ne pune, kane ambicje profesionale e kerkojne ndryshimin dhe luftojne per ndryshim. 


Në shtator të vitit 1992 u vendos që në Tiranë të çelej edhe një shkolle e mesme e re e cila u pagëzua me emrin “Demokracia”. 

Shkolla u hap me 8 klasa të para me nga 30 nxënës secila. 

Drejtori i pare i kësaj shkolle ka qënë Z.Lluka Gjini i profilit fizikë ndërsa Zv/Drejtor Z.Hyjnor Minarolli.
Me pas shkolla ka pesuar ndryshime te medha sidomos pas rikonstuksionit ne vitin 2006.
Lista e drejtuesve.
Për periudhën 1992 – Qershor 1996 

Drejtor - Lluka Gjini profili fizike 

Qershor 1996 - Shtator 2002 
Drejtore - Majlinda Keta profili filozofi 

Shtator 2002 -2005

Drejtor - Muhamet Domi profili fizike  
Infrastruktura shkollore 

Shkolla e Mesme e Pergjitheshme “Arben Broci” e zhvillon aktivitetin e vet ne nje ndertese dy kateshe ne rrugen “Besim Imami” . 

Godina ka 16 klasa mesimore, dy kabinete informatike me 37 kompiutera, 6 zyra (Drejtori, Zv-drejtori, Keshilli i mesuesve, Qeveria e nxenesve, Sekretaria), ka nje kabinet dentar. 

Ka nje salle qytetarie e cila sherben per aktivitete te ndryshme qe zhvillon shkolla se dhe per te pasqyruar punen me projekte ne shkolle . 

Oborri i shkolles eshte shume i vogel dhe mungesa e palestres e veshtireson shume zhvillimin me nivel te edukimit fizik. 
Mosha mesatare e mesuesve 43,25 vjeç 

Nga ky kolektiv mesuesish ka mjeft mesues te trajnuar dhe qe me pas kane punuar si trajner. 


E pergjithshmja e stafit te mesuesve:

Jane te angazhuar ne pune, kane ambicje profesionale e kerkojne ndryshimin dhe luftojne per ndryshim. 


Në shtator të vitit 1992 u vendos që në Tiranë të çelej edhe një shkolle e mesme e re e cila u pagëzua me emrin “Demokracia”. 

Shkolla u hap me 8 klasa të para me nga 30 nxënës secila. 

Drejtori i pare i kësaj shkolle ka qënë Z.Lluka Gjini i profilit fizikë ndërsa Zv/Drejtor Z.Hyjnor Minarolli.
Me pas shkolla ka pesuar ndryshime te medha sidomos pas rikonstuksionit ne vitin 2006.
Lista e drejtuesve.
Për periudhën 1992 – Qershor 1996 

Drejtor - Lluka Gjini profili fizike 

Qershor 1996 - Shtator 2002 
Drejtore - Majlinda Keta profili filozofi 

Shtator 2002 -2005

Drejtor - Muhamet Domi profili fizike  
Infrastruktura shkollore 

Shkolla e Mesme e Pergjitheshme “Arben Broci” e zhvillon aktivitetin e vet ne nje ndertese dy kateshe ne rrugen “Besim Imami” . 

Godina ka 16 klasa mesimore, dy kabinete informatike me 37 kompiutera, 6 zyra (Drejtori, Zv-drejtori, Keshilli i mesuesve, Qeveria e nxenesve, Sekretaria), ka nje kabinet dentar. 

Ka nje salle qytetarie e cila sherben per aktivitete te ndryshme qe zhvillon shkolla se dhe per te pasqyruar punen me projekte ne shkolle . 

Oborri i shkolles eshte shume i vogel dhe mungesa e palestres e veshtireson shume zhvillimin me nivel te edukimit fizik. 
Mosha mesatare e mesuesve 43,25 vjeç 

Nga ky kolektiv mesuesish ka mjeft mesues te trajnuar dhe qe me pas kane punuar si trajner. 


E pergjithshmja e stafit te mesuesve:

Jane te angazhuar ne pune, kane ambicje profesionale e kerkojne ndryshimin dhe luftojne per ndryshim. 


Në shtator të vitit 1992 u vendos që në Tiranë të çelej edhe një shkolle e mesme e re e cila u pagëzua me emrin “Demokracia”. 

Shkolla u hap me 8 klasa të para me nga 30 nxënës secila. 

Drejtori i pare i kësaj shkolle ka qënë Z.Lluka Gjini i profilit fizikë ndërsa Zv/Drejtor Z.Hyjnor Minarolli.
Me pas shkolla ka pesuar ndryshime te medha sidomos pas rikonstuksionit ne vitin 2006.
Lista e drejtuesve.
Për periudhën 1992 – Qershor 1996 

Drejtor - Lluka Gjini profili fizike 

Qershor 1996 - Shtator 2002 
Drejtore - Majlinda Keta profili filozofi 

Shtator 2002 -2005

Drejtor - Muhamet Domi profili fizike  

Oborri i shkolles eshte shume i vogel dhe mungesa e palestres e veshtireson shume zhvillimin me nivel te edukimit fizik. 
Mosha mesatare e mesuesve 43,25 vjeç 

Nga ky kolektiv mesuesish ka mjeft mesues te trajnuar dhe qe me pas kane punuar si trajner. 


E pergjithshmja e stafit te mesuesve:

Jane te angazhuar ne pune, kane ambicje profesionale e kerkojne ndryshimin dhe luftojne per ndryshim. 


Në shtator të vitit 1992 u vendos që në Tiranë të çelej edhe një shkolle e mesme e re e cila u pagëzua me emrin “Demokracia”. 

Shkolla u hap me 8 klasa të para me nga 30 nxënës secila. 

Drejtori i pare i kësaj shkolle ka qënë Z.Lluka Gjini i profilit fizikë ndërsa Zv/Drejtor Z.Hyjnor Minarolli.
Me pas shkolla ka pesuar ndryshime te medha sidomos pas rikonstuksionit ne vitin 2006.
Lista e drejtuesve.
Për periudhën 1992 – Qershor 1996 

Drejtor - Lluka Gjini profili fizike 

Qershor 1996 - Shtator 2002 
Drejtore - Majlinda Keta profili filozofi 

Shtator 2002 -2005

Drejtor - Muhamet Domi profili fizike  
 Infrastruktura shkollore 
Në shtator të vitit 1992 u vendos që në Tiranë të çelej edhe një shkolle e mesme e re e cila u pagëzua me emrin “Demokracia”.
Shkolla u hap me 8 klasa të para me nga 30 nxënës secila.  
Shkolla e Mesme e Pergjitheshme “Arben Broci” e zhvillon aktivitetin e vet ne nje ndertese dy kateshe ne rrugen “Besim Imami” .
Godina ka 16 klasa mesimore, dy kabinete informatike me 37 kompiutera, 6 zyra (Drejtori, Zv-drejtori, Keshilli i mesuesve, Qeveria e nxenesve, Sekretaria), ka nje kabinet dentar. 

Ka nje salle qytetarie e cila sherben per aktivitete te ndryshme qe zhvillon shkolla se dhe per te pasqyruar punen me projekte ne shkolle . 

Godina ka 18 klasa mesimore, dy kabinete informatike me 37 kompiutera, 6 zyra (Drejtori, Zv-drejtori, Keshilli i mesuesve, Qeveria e nxenesve, Sekretaria), ka nje kabinet dentar. 
Oborri i shkolles eshte shume i vogel dhe palestra gjithashtu e veshtireson zhvillimin me nivel te edukimit fizik. 
Në shtator të vitit 1992 u vendos që në Tiranë të çelej edhe një shkolle e mesme e re e cila u pagëzua me emrin “Demokracia”. 

 
edhe një shkolle e mesme e re e cila u pagëzua me emrin “Demokracia”. 

Në shtator të vitit 1992 u vendos që në Tiranë të çelej edhe një shkolle e mesme e re e cila u pagëzua me emrin “Demokracia”. 

Në shtator të vitit 1992 u vendos që në Tiranë të çelej edhe një shkolle e mesme e re e cila u pagëzua me emrin “Demokracia”. 

Në shtator të vitit 1992 u vendos që në Tiranë të çelej edhe një shkolle e mesme e re e cila u pagëzua me emrin “Demokracia”. 

Në shtator të vitit 1992 u vendos që në Tiranë të çelej edhe një shkolle e mesme e re e cila u pagëzua me emrin “Demokracia”.


Shkolla e Mesme e Pergjitheshme “Arben Broci” e zhvillon aktivitetin e vet ne nje ndertese dy kateshe ne rrugen “Besim Imami” . 

Godina ka 16 klasa mesimore, dy kabinete informatike me 37 kompiutera, 6 zyra (Drejtori, Zv-drejtori, Keshilli i mesuesve, Qeveria e nxenesve, Sekretaria), ka nje kabinet dentar. 

Ka nje salle qytetarie e cila sherben per aktivitete te ndryshme qe zhvillon shkolla se dhe per te pasqyruar punen me projekte ne shkolle . 

Oborri i shkolles eshte shume i vogel dhe mungesa e palestres e veshtireson shume zhvillimin me nivel te edukimit fizik.

Oborri i shkolles eshte shume i vogel dhe mungesa e palestres e veshtireson shume zhvillimin me nivel te edukimit fizik. 
Mosha mesatare e mesuesve 43,25 vjeç 

Nga ky kolektiv mesuesish ka mjeft mesues te trajnuar dhe qe me pas kane punuar si trajner. 


E pergjithshmja e stafit te mesuesve:

Jane te angazhuar ne pune, kane ambicje profesionale e kerkojne ndryshimin dhe luftojne per ndryshim. 


Në shtator të vitit 1992 u vendos që në Tiranë të çelej edhe një shkolle e mesme e re e cila u pagëzua me emrin “Demokracia”. 

Shkolla u hap me 8 klasa të para me nga 30 nxënës secila. 

Drejtori i pare i kësaj shkolle ka qënë Z.Lluka Gjini i profilit fizikë ndërsa Zv/Drejtor Z.Hyjnor Minarolli.
Me pas shkolla ka pesuar ndryshime te medha sidomos pas rikonstuksionit ne vitin 2006.
Lista e drejtuesve.
Për periudhën 1992 – Qershor 1996 

Drejtor - Lluka Gjini profili fizike 

Qershor 1996 - Shtator 2002 
Drejtore - Majlinda Keta profili filozofi 

Shtator 2002 -2005

Drejtor - Muhamet Domi profili fizike  Në shtator të vitit 1992 u vendos që në Tiranë të çelej edhe një shkolle e mesme e re e cila u pagëzua me emrin “Demokracia”. 

Në shtator të vitit 1992 u vendos që në Tiranë të çelej edhe një shkolle e mesme e re e cila u pagëzua me emrin “Demokra
 

 

Gjimnazi Arben Broci ne qender te Tiranes.

 

e-mail

arben_broci@yahoo.com

Anetaret

Foto te shtuara se fundi

Postimet e fundit ne Forum

by Admin arbenbroci over a year ago
by lorenc over a year ago

Rregjistrohu te faqja jone

Anetaret me te rinj.